top of page

 

Hotel *** Knieja
16-030 Supraśl
Aleja Niepodległości 6
NIP 542-020-55-27
 
Rezerwacja pokoi, SPA, Sanatorium i Rehabilitacja :
tel. recepcja: 85 710-83-94
lub 501 416 648
recepcja.knieja@halgen.pl
marketing.knieja@halgen.pl
 
Wpłata zaliczek, opłat za rezerwacje
Dane do przelewu:  Hal-Gen E. i E. Pacewicz H. P. i P. Zembrowscy Sp. j.
Aleja Niepodległości 6, 16-030 Supraśl
Bank Pekao S.A.
Nr Konta Bankowego: 
74 1240 5211 1111 0000 4928 6805
dla przelewów zagranicznych : SWIFT - PKOPPLPW
                                 IBAN - PL

WARUNKI  REZYGNACJI:

Ewentualna rezygnacja z turnusu (pobytu) winna być złożona na piśmie z zachowaniem n/w terminów (wpływu do organizatora).  W przypadku rezygnacji z turnusu (pobytu) w terminie:

a/ nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem turnusu (pobytu) - zaliczka zwracana po potrąceniu 50%.

b/ krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem turnusu (pobytu) - zaliczka nie podlega zwrotowi.

Możliwe jest przełożenie turnusu (pobytu) na inny termin z przesunięciem zaliczki.

c/ opłata za świadczenia niewykorzystane nie jest zwracana.

Opłata uzdrowiskowa wynosi 2,70 pln /dzień /osoba

                                                                                         UWAGA !!

Z powodu przebudowy drogi dojazd do Hotelu Knieja z Sanatorium i Restauracji Prynuka przedstawiony na załączonej mapce.

Z Białegostoku, przez ul Nową przy ARHELANIE Żwirki i Wigury.

Z Supraśla, dojazd przez ul. Piłsudskiego Szkolną Żwirki i Wigury lub przez ul. Juliusza Słowackiego Żwirki i Wigury

img14012022_106.jpg
bottom of page